Pomozte postavit chatbota pro MUNI

Chatboti jsou svatý grál hned v několika rovinách. Navrhnout fungujícího chatbota, který odpoví na uživatelské dotazy, a je vnímán pozitivně je umění (HCI a UX v praxi). Umění, které není snadné, ale o to více žádané, jak v komerční, tak neziskové sféře. Pojďte si to vyzkoušet a nasbírat zkušenosti, jestli je třeba toto pro vás to pravé.

21. 2. 2021

Bez popisku

Ústav výpočetní techniky MU nabízí místo pro 2-4 studenty KISKu ve studentském týmu, zaměřující se na realizaci 1–2 chatbotů.

 • Chatbot pro podporu uchazečů o studium na MU
 • Chatbot pro podporu uživatelů na IT MUNI (it.muni.cz), kde jsou prezentovány IT služby univerzity

Co budete mít na starost / čeho budete součástí:

 • Provést rešerši známých metodik, jak se chatboti tvoří a společně rozhodnout o strategii realizace. Následně převzetí domluvených oblastí, úkolů a jejich splnění (níže možné příklady).
 • Analýza dostupných dat a vyhodnocení potenciálních témat pro chatboty (jednoho, nebo oba).
 • Návrh komunikace mezi chatbotem a uživatelem, průběžné i závěrečné testování. Návrh funkčnosti chatbota pro jednu nebo obě uvedené dvě oblasti jako zadání pro technickou realizaci.
 • Spolupracovat s partnerem (partnery) pravděpodobně z FI, odpovědným za (částečnou) technickou realizaci.
 • Návrh doporučení pro další rozvoj témat a chatbotů na MUNI.
 • Na konci pak se pak vyhodnotí postup a průběh realizace i funkčnost výsledného produktu a sepíší se návrhy a doporučení pro další práci (projektové Lessons learned).

Role

Projekt budeme řešit jako tým, jehož součástí bude i partner z FI zajišťující technickou realizaci.
Na straně designu hledáme dvě role:

 • „Analytik“ - odpovědný primárně za shromáždění a analýzu dostupných dat, výběr problémů/témat, které bot bude řešit
 • „Scénárista“ - odpovědný za návrh konverzačních stromů vedoucích k řešení problémů/témat navržených v rámci analýzy
 • Přirozeně očekáváme nějaký zájem o přístup zaměření na uživatele a design procesy.
 • Nehledáme profíky, budeme se učit společně. Důležitá je chuť a snaha

Očekávaný rozsah práce

 • 100 hodin (pro každého studenta), 5 kredit
 • V případě zájmu možnost pokračovat ve spolupráci v rámci DPP/DPČ

Termín

Terénní projekt si musíte zapsat nejpozději do začátku semestru a finálně se rozhodnout pro zvolené téma do druhého týdne v semestru. Ale samozřejmě – čím dříve se domluvíme, tím lépe.

Další informace a kontakt

Pokud vás téma zaujalo, napište na regner@ics.muni.cz a dozvíte se více.

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info