CSIRT MU: Copywriting

V rámci činnosti CSIRT vzniká řada projektů s různým tematickým zaměřením spojeným s IT. Tyto projekty jsou (spolu)financovány z veřejných prostředků, proto je nutné o nich informovat veřejnost.

Popis:

V rámci činnosti CSIRT vzniká řada projektů s různým tematickým zaměřením spojeným s IT. Tyto projekty jsou (spolu)financovány z veřejných prostředků, proto je nutné o nich informovat veřejnost. Současně ale produkty z nich vzniklé mohou pomoci nejen své primární cílové skupině, ale i dalším odborníkům zaměřeným na stejné téma, členům univerzitní obce nebo i veřejnosti v závislosti na obsahové náplni konkrétního projektu.

I když pracovníci na projektech vytváří obsah webových stránek, jsou odborníky zejména na své téma, což může snižovat atraktivitu a pochopení uvedených informací. Výsledkem terénního projektu by mělo být na základě podkladů a ve spolupráci s pracovníky konkrétního projektu vytvořit v pozici copywritera texty pro připravený web. Copywriter tedy bude mít k dispozici kontaktní osobu, která mu dodá potřebné informace. Od studenta se očekává samostatnost, kreativní a formálně správná tvorba textu, základní dovednosti práce s redakčním systémem pro tvorbu webových stránek.

Vzhledem k velkému množství projektů je možné po první konzultaci na CSIRT domluvit se na zpracování textů pro projekt dle potřeb pracoviště, ale z přizpůsobením zájmu studenta. Stejně tak je možné domluvit se na časové náročnosti (40 – 100 hodin za semestr).

délka stáže: 40-100 hodin 
časový průběh: v průběhu semestru

Kontakt 

Mgr. Ing. Jakub Čegan – cegan@mail.muni.cz
Mgr. Martin Horák  – 400492@mail.muni.cz

Garant ze strany KISKu

Garant předmětu Terénní projekt 

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info