Veřejný prostor, zeleň a UX v Brně

Brno bude vedro, říká terapeutka veřejného prostoru a designérka služeb Veronika Rút Fullerová, která v nedávné době založila stejnojmennou skupinu.

21. 8. 2023

Jejím cílem je na základě zkušeností ze zahraničí, empirických dat a výzkumů argumentovat, že zeleň ve městech má smysl jako jeden z klíčových městských prvků pro zmírňování dopadů klimatických změn. Skupina pak i tvoří a bude tvořit doporučení, strategie a návrhy pro politiky a městský prostor s ohledem na potřeby obyvatel. To vše prizmatem UX a designu služeb.

Aktuálně je třeba v kontextu designového procesu pokrývat hlavně výzkumnou fázi. Tj. najít studie, výzkumy a experimenty na téma zeleně ve městě. Ideálně nové a nepřeložené. Každou studii nebo sadu na sebe navazujících pak lze jednak představit veřejně a použít při workshopech, jednak využít pro další fáze designového procesu a hledání řešení. Tematicky se tak aktuálně soustředíme na Stromy a mentální zdraví, Veřejnou správu a její systém péče o zeleň, Legislativní ochranu a judikaturu jako existuje například ve Vídni, Barceloně, Grenoblu, Paříži nebo Miláně, Vedro jako sociální problém a Ekonomická hodnota stromů v Brně.

Pokud máte chuť se pustit do tématu na pomezí designu a urbanismu, zapojit se do činnosti vlivné vznikající iniciativy, dělat práci, která bude sloužit jako podklad pro reálné kroky ve veřejném prostoru a zároveň třeba i pro vaši diplomku, ozvěte se na rnovotny@phil.muni.cz.

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info