Ústřední kontrolní a zkušební ústav zemědělský: příprava na archivaci dokumentů

Ústřední kontrolní a zkušební ústav zemědělský provádí správní řízení a vykonává jiné správní činnosti, odborné a zkušební úkony, kontrolní a dozorové činnosti v oblasti odrůdového zkušebnictví, krmiv, agrochemie, půdy a výživy rostlin, atp.

Webové stránky:

http://eagri.cz/public/web/ukzuz/portal

Náplň:

1.      Zkontrolovat stav uložených šanonů

·         v případě potřeby ovázat provázkem, aby dokumenty nevypadly

·         zbavit většího nánosu prachu

2.      Seřadit šanony dle skartačního znaku a let

·         Kontrola, zda každý šanon má uveden skartační znak

·         Neoznačené šanony skartačním znakem dát bokem k pozdějšímu doplnění

·         Dohledání správného skartačního znaku a lhůty u neoznačených dle platného Spisového řádu k datu uzavření

3.      Sepsat do připravené tabulky šanony uložené v registratuře/spisovně

4.      Kontrola zda sedí tabulka na obsah registratury/šanonů

5.      Vytvoření soupisu jednotlivých dokumentů v rámci šanonů s personální/správní agendou a vložení do šanonu

6.      Sbalení do beden v rámci přípravy převozu do spisovny

·         seskládání v logické struktuře jak jdou šanony za sebou a dle agend

·         bedny označit seznamem šanonů uvnitř

7. Tiskárna

  • skládání letáků
  • kompletace tiskovin
  • laminování obálek
  • šití brožur
  • rylování obálek, návěsek
  • příprava obálek k laminování
  • skládání brožur do V1

Místo:

Hroznová 2, Brno

Kontakt

Vendula Strejcová
vendula.strejcova@ukzuz.cz

Garant ze strany KISKu

Garant předmětu Praxe a stáže 

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info