Úřad Regionální rady Jihovýchod: archivace dokumentů

Úřad Regionální rady Jihovýchod zabezpečuje řízení Regionálního operačního programu Jihovýchod. 

Webové stránky:

http://www.jihovychod.cz/

Popis instituce:

Popis instituce:

Úřad Regionální rady Jihovýchod zabezpečuje řízení Regionálního operačního programu Jihovýchod, v rámci kterého bylo v Jihomoravském kraji a Kraji Vysočina rozděleno z Evropského fondu regionálního rozvoje téměř 19 miliard Kč dotací. Úřad byl v lednu 2013 oceněn zlatým oceněním Investors in People (IIP). Ocenění dosvědčuje výjimečnou schopnost organizace strategicky řídit svoji činnost, naplňovat své cíle a efektivně vést, rozvíjet a motivovat své zaměstnance. Ocenění uděluje mezinárodní společnost Investors in People se sídlem ve Velké Británii a na zlatou medaili se v České republice podařilo dosáhnout RR Jihovýchod teprve jako druhé organizaci.

Náplň praxe:

Studenti budou mít možnost vyzkoušet si pod vedením zkušených pracovníků praktický postup přípravy dokumentů a spisů do spisovny úřadu dle Spisového a skartačního plánu a přípravu spisů pro archivaci Moravským zemským archivem, nebo případnou skartaci v souladu se zákonem o archivnictví a spisové službě. Studenti tak získají znalosti a dovednosti s praktickou aplikací zákona o archivnictví a spisové službě a vnitřních postupů úřadu při práci s dokumenty, včetně elektronických dokumentů, a obsluhování elektronické spisové služby.

Počet studentů: 4
Délka stáže: min. 100 hodin (5 kreditů)
Časový průběh: v průběhu semestru

Kontakt 

Mgr. Bc. Petra Kocúrová
e-mail: kocurova@jihovychod.cz
mobil: 603 154 259

Garant ze strany KISKu

Garant předmětu Praxe a stáže 

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info