MZK: stáž v oddělení digitalizace

Moravská zemská knihovna je knihovnou s univerzálním knihovním fondem doplněným specializovanými fondy, která trvale uchovává konzervační fond a historický fond. Plní funkci krajské knihovny v Jihomoravském kraji. 

Studenti na praxe a stáže jsou velmi vítáni,  a to především v níže uvedených oblastech. Ideální  by bylo 70-100 hodin praxe, ale mohou být i kratší (40 hodin). Zvládli bychom  3-4 praktikanty za semestr.

  • skenování knihovních dokumentů na různých typech skenerů
  • rozřazení knih na jednotlivé skenery (dle vhodnosti), 
  • kontrola duplicit v Registru digitalizace
  • postprocessing (ořez) obrazů
  • kontrola seznamů periodik a rozhodování, zda jsou jejich obsahy/rejstříky zveřejnitelné nebo ne + kontrola periodik obecně
  • vyhledávání atraktivních obrázků a budování databáze výročí a dokumentů k nim za účelem propagace a komunikace  digitalniknihovna.cz
  • vytipovávání dokumentů do různých virtuálních sbírek, případně jejich vytváření

 

Platné od podzimu 2019

Kontakt:

Doc. PhDr. Jiří Kudrnáč, CSc.

MgA. Michal  Indrák, Ph.D.
Moravská zemská knihovna v Brně
Kounicova 65a

601 87 Brno
+420 541 646 240
michal.indrak@mzk.cz

http://www.mzk.cz/

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info