MZK: Oddělení Česká knihovna

Tento projekt podporuje nákup nekomerčních a komerčně problematických titulů uměleckých děl české literatury, české ilustrované tvorby pro děti a mládež, vědy o literatuře.

Stážista by se během své stáže seznámil s projektem Česká knihovna.

Tento projekt podporuje nákup nekomerčních a komerčně problematických titulů uměleckých děl české literatury, české ilustrované tvorby pro děti a mládež, vědy o literatuře.

Projekt je určen pro vydavatele české literatury a pro profesionální veřejné knihovny a vybrané vysokoškolské knihovny, které jsou veřejně přístupné a musí být zaregistrovány v evidenci knihoven na Ministerstvu kultury dle zákona 257/2001 Sb.      

Práce by spočívala v kontrole přihlášené tištěné knižní produkce z let 2019-2020, žádostí nakladatelů o zařazení do projektu na podporu nákupu nekomerčních titulů české literatury pro profesionální veřejné knihovny a jejich dokladů o právní subjektivitě.  U nabídky titulů se např. kontroluje autor, správný název titulu, ISBN a ostatní potřebné údaje k nabízené publikaci. Všechny údaje se ověřují a porovnávají s dostupnými informacemi na internetu.

Platné od podzimu 2019

Kontakt:

Moravská zemská knihovna v Brně
oddělení Česká knihovna
Kounicova 65a
601 87 Brno
tel. č.: 541 646 301
e-mail: ceskaknihovna@mzk.cz

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info