Moravské zemské muzeum: Oddělení dějin literatury

Oddělení dějin literatury Moravského muzea  a KISK pravidelně spolupracují, výsledkem je již řada bakalářských a magisterských diplomových prací, jejichž nabídka je trvalá.

Oddělení dějin literatury Moravského muzea  a KISK pravidelně spolupracují, výsledkem je již řada bakalářských a magisterských diplomových prací, jejichž nabídka je trvalá.

Oddělení dějin literatury Moravského zemského muzea nespravuje jen literární pozůstalosti, fondy a dokumenty nejrůznějších moravských spisovatelů. V souvislosti s touto podsbírkou vlastní literární oddělení také celkem rozsáhlou knihovnu, která postupně vznikala a dále se rozrůstá dvojím způsobem. Částečně se jedná o knihy získané přímo z pozůstalostí konkrétních autorů, částečně je doplňována nákupem knih podle výběru kurátorů oddělení.  Takový způsob vytváření knihovny vyžaduje dosti složité uspořádání, které pak dělíme do knihovny příruční, knihovny odborné a knihovny, v níž jsou uspořádány noviny, časopisy a různá jiná periodika. Knihovna literárního oddělení  je součástí velké centrální knihovny Moravského zemského muzea, kde jsou všechny přírůstky též evidovány.

Práce stážisty či stážistky by nespočívala v pouhém uspořádání knih podle knihovního systému, podle dárců či  autorů, knihy v muzeu též slouží při vytváření výstav, na čemž by mohl případný zájemce též spolupracovat.

 

Platné od podzimu 2019

Kontakt:

Doc. PhDr. Jiří Kudrnáč, CSc.

PhDr. Eleonora Jeřábková, Ph.D.
Oddělení dějin literatury
Moravské zemské muzeum
Dům Jiřího Gruši, Hudcova 76b, 612 00 Brno
Tel.  +420 515 910 422
e-mail: ejerabkova@mzm.cz

http://www.mzm.cz

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info