Mahenův památník

Je hojně navštěvován odborníky, studenty i laickou veřejností zajímajícími se o osobnost J. Mahena. V krásném prostředí obnovené kulturní památky poskytuje KJM svým návštěvníkům komplexní servis: tradiční knihovnické služby a moderní informační technologie.

Přijmeme studenty kteréhokoliv ročníku.

Možné okruhy praxí:

1) Běžná praxe v knihovně - seznámení se s katalogem, ARL (půjčování, vracení, změna lokace fondu), kontrola fondu knihovny.
2) Vymyslet workshop o Mahenovi pro žáky 8. a 9. tříd a pro žáky SŠ.
3) Výzkum pro MP - mohl by se týkat vzdělávacích potřeb návštěvníků knihovny (pro koho, kdo chybí, s kým spolupracovat...).
4) Zpracovat fond v Mahenově pracovně - katalogizace knih.
5) Napsat projekt na digitalizaci knih v Mahenově pracovně nebo digitalizovat knihy Mahenovy pracovny.
6) Interaktivní tabule - zpracovat herní, zábavnou formou informace o Mahenovi, jeho dílech, koníčcích.
7) Dotazník pro čtenáře, ale i nečtenáře knihovny (otázky proč chodí/nechodí do MP, co by mohla knihovna nabízet, co chybí....).
8) SWOT analýza.

Pokud by byl zájem ze strany studentů, lze jednotlivé body více rozvinout.

Platné od podzimu  2019

 

Kontakt

Doc. PhDr. Jiří Kudrnáč, CSc.


Mgr. Michaela Navrátilová
vedoucí Mahenova památníku

Mahenův památník
Knihovna Jiřího Mahena v Brně
Mahenova 8
602 00 Brno

Tel: 543 248 479
pamatnik@kjm.cz
navratilova@kjm.cz