Mahenův památník

Mahenův památník je hojně navštěvován studenty a veřejností, ale i odborníky zkoumajícími osobnost Jiřího Mahena. V krásném prostředí obnovené kulturní památky poskytuje památník svým návštěvníkům komplexní servis: tradiční knihovnické služby, moderní informační technologie i vzdělávací aktivity. Studenti KISKu jsou vítáni na praxe i terénní projekty.

Mahenův památník přijme do svých nádherných prostor studenty kteréhokoliv ročníku a lze domluvit jak formu praxí, tak aktivity v podobě terénního projektu. Nejzásadnější potřebou Mahenova památníku je aktuálně uživatelský výzkum - co čtenáři potřebují, co oceňují a co jim chybí? Pomozte Mahenově památníku poznat blíže své současné i potenciální uživatele. Vaší mentorkou bude Mgr. Michaela Navrátilová, vedoucí památníku.

Jaké další příležitosti Mahenův památník nabízí?
S jakými oblastmi mu můžete pomoci?

  • Podílejte se na běžném provozu knihovny - seznámíte se s katalogem ARL
    (půjčování, vracení, změna lokace fondu), podílejte se na kontrole fondu.
  • Organizujte workshop o Jiřím Mahenovi pro žáky 8. a 9. tříd a pro žáky SŠ.
  • Pomozte památníku se zajímavou propagací. Jaké propagační materiály by památník mohl využívat? Dokážete vymyslet guerillovou kampaň, která do památníku přitáhne i úplně nové uživatele?
  • Promýšlejte nový život krásné zahrady, která je součástí Mahenova památníku. Jaký má potenciál? Byl by zájem o komunitní zahradu? Jaké využití by ocenili čtenáři a uživatelé knihovny?
  • Využijte interaktivní obrazovky v památníku - pomozte zpracovat herní, zábavnou formou
    informace o Mahenovi, jeho dílech, koníčcích.
  • Analyzujte silné stránky a příležitosti Mahenova památníku: vyzkoušejte si prakticky tvorbu SWOT analýzy.

Mahenův památník

Knihovna Jiřího Mahena v Brně
Mahenova 8
602 00 Brno

Kontaktní osoba
Mgr. Michaela Navrátilová
vedoucí Mahenova památníku
navratilova@kjm.cz

Tel: 543 248 479
pamatnik@kjm.cz

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info