Knihovna Regionálního muzea ve Vysokém Mýtě

Knihovna Regionálního muzea ve Vysokém Mýtě je veřejnou knihovnou se specializovaným fondem.

5. 1. 2020

Webové stránky:

https://www.muzeum-myto.cz/cs/knihovna

Popis instituce:

Knihovna Regionálního muzea ve Vysokém Mýtě je veřejnou knihovnou se specializovaným fondem. Má dvě části: odbornou knihovnu, která obsahuje hlavně tituly vztahující se obecně ke sbírkám muzea, dějinám, všeobecnému přehledu a sbírkovou knihovnu, která obsahuje knihy vedené v centrální evidenci sbírek (sbírka je členěna na několik fondů – staré tisky, rukopisy, kramářské tisky, drobné tisky, periodika a regionální literaturu)

Počet studentů: 1
Délka stáže: dle dohody
Časový průběh: dle dohody

Náplň práce:

- katalogizace nových přírůstků (monografie, periodika, články) v programu Verbis, oprava chybných záznamů
- oprava a synchronizace národních autorit
- příspívání do Souborného katalogu ČR, oprava chybných záznamů
- fyzická práce v depozitáři sbírkové knihovny, průzkum knihovního fondu
- stavba příručního fondu v muzejní badatelně
- rešeršní služby badatelům
- výpůjční služby
- akviziční činnost
- propagace služeb knihovny

Kontakt

Mgr. Barbora Horáková
tel.: 775080433
horakova@muzeum-myto.cz

Garant ze strany KISKu

Garant předmětu Praxe a stáže 

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info