Knihovna Národního archivu

Knihovna Národního archivu představuje se svým půlmilionem svazků největší archivní knihovnu v České republice.

Webové stránky:

http://www.nacr.cz/knihovna/

Popis instituce:

Knihovna Národního archivu představuje se svým půlmilionem svazků největší archivní knihovnu v České republice. Své služby poskytuje především zaměstnancům archivu, ale navštívit ji může také široká veřejnost. Knihovní fond tvoří v největší míře dokumenty z oborů archivnictví, dějin správy a práva, historie a pomocných věd historických. Součástí knihovny jsou i historické fondy, nejvýznamnějšími jsou Maltézská knihovna Knihovna pražské piaristické koleje.

V rámci stáže student získá ucelenou představu o procesech nezbytně nutných pro fungování knihovny s odborným fondem. Výslednou podobu stáže (docházení do práce, pracovní činnost) lze individuálně upravit podle preferencí a potřeb studenta.

Student zkusí například:

  • Práci v knihovním systému Verbis (výpůjční modul, katalogizační modul)
  • Práci se čtenáři (vyřizování objednávek, výpůjční služba)
  • Práci se Sbírkou novin
  • Práci s knihovním fondem v depozitáři

Pro přijetí nejsou vyžadovány žádné specifické nároky. Předpokládá se vstupní znalost z oblasti informačních studií a knihovnictví.

Počet studentů: 1
Délka stáže: 100 hodin (5 kreditů)
Časový průběh: dle dohody 

Kontakt 

Mgr. Eva Uzlová
eva.uzlova@nacr.cz

Garant ze strany KISKu

Garant předmětu Praxe a stáže 

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info