Knihovna Muzea Brněnska

Jsme veřejnou knihovnou se specializovaným fondem a sídlíme v areálu benediktinského kláštera v Rajhradě. Spravujeme dva knihovní celky: prvním je muzejní knihovna zahrnující převážně odbornou literaturu a moravika 19. a 20. století, druhým je historický fond knihovny Benediktinského opatství v Rajhradě.

Popis instituce

Jsme veřejnou knihovnou se specializovaným fondem a sídlíme v areálu benediktinského kláštera v Rajhradě. Spravujeme dva knihovní celky: prvním je muzejní knihovna zahrnující převážně odbornou literaturu a moravika 19. a 20. století, druhým je historický fond knihovny Benediktinského opatství v Rajhradě. Institucionálně vzato jsme součástí pobočky Muzea Brněnska Památník písemnictví na Moravě, který spravuje sbírkové fondy (archivní či obrazové dokumenty, výtvarná díla aj.) zaměřené na literární život a novodobou knižní kulturu v moravském teritoriu. Z řečeného vyplývá tematická šíře praxe, kterou u nás mohou studenti absolvovat. Bude rozdělena rovnoměrně mezi muzejní a knihovnické pracoviště. Studenti si vyzkoušejí jak postupy muzejní sbírkové evidence, tak knihovnické zpracování běžného fondu muzejní knihovny, po zapracování a v případě zájmu i fondu sbírkového či historického (exemplářový popis). Katalogizace probíhá podle aktuálních knihovnických standardů. Zapojit se lze také do dalších činností muzea, např. edukačních programů nebo přípravy výstav. Památník písemnictví na Moravě nabízí rovněž témata z oblasti novodobé knižní kultury pro zpracování bakalářských či magisterských prací.

Počet studentů: 1–2

Délka stáže: Dle dohody

Časový průběh: Dle dohody

Náplň práce:

  • katalogizace v programu Clavius, od r. 2020 výhledově v novém knihovním systému (Tritius, Verbis,…)
  • přípravné práce pro muzejní sbírkovou evidenci, práce muzejního dokumentátora (např. skenování sbírek, ukládání digitálních obrazů a jejich propojování se záznamy v programu Demus)
  • rešeršní práce vztahující se k dějinám rajhradského kláštera a příbuzným tématům
  • fyzická péče o knihovní či sbírkový fond
  • další činnosti v závislosti na aktuálních potřebách muzea a zájmu studenta

 

Platné od podzimu 2019

Kontakt:

Doc. PhDr, Jiří Kudrnáč, CSc.

Mgr. Jiří David, Ph.D.
tel.: 547 229 099
e-mail: j.david@muzeumbrnenska.cz

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info