Změny v realizaci praxí od 1. 3. 2021

K 1. 3. 2021 dochází ke změnám v možnostech realizace praktických předmětů KISKu. Barva semaforu zůstává červená, mění se však jeho obsah. Na praxe a terénní projekty u třetích osob opět není možné docházet fyzicky.

1. 3. 2021

Bez popisku

Zatímco v původním univerzitním semaforu byl v červeném stupni uvedeno, že "praxe u třetích stran je povolená", v aktuální verzi eskalačního semaforu (od 2. 3.) toto opatření mění formulaci na "praxe u třetích stran je možná v souladu s aktuálně platným usnesením vlády". Aktuální usnesení vlády povoluje praxe pouze v následujícím rozsahu: "Zákaz prezenční výuky se nevztahuje na klinickou a praktickou výuku a praxi studentů studijních programů všeobecné lékařství, zubní lékařství, farmacie a dalších zdravotnických studijních programů a studentů vykonávajících pedagogickou praktickou výuku a praxi v mateřských, základních a středních školách nebo školských zařízeních pro výkon ústavní a ochranné výchovy." Z toho vyplývá, že veškeré praxe v praktických předmětech KISKu mohou v tuto chvíli probíhat opět pouze distančně. V případě, že si praxe, stáže nebo terénní projekty zapisujete, platí stále tato doporučení:

1. Předem si s mentory svých praxí domluvte, jak bude praxe probíhat v distanční podobě - zda bude možné tuto praxi realizovat např. i v případě, že se nutnost distanční podoby protáhne na další dobu než následující tři týdny. Mnoho nabídek praxí už dnes na distanční podobu myslí automaticky.

2. Nezapomínejte, že možnost ukončit předmět Praxe a stáže nebo Terénní projekt je až do konce zkouškového období - tj. praxe může být realizována kdykoliv až téměř do poloviny září. Je tedy naděje, že se podmínky pro praktické předměty během této doby opět rozvolní.

Díky za pochopení, pevné nervy všem a pevné zdraví!
Tomáš Marek


Více článků

Přehled všech článků

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info