Praxe v semestru podzim 2020

5. 10. 2020

Většina semestru podzim 2020 proběhne distančně a MU dodržuje nařízení Krajské hygienické stanice JMK. Povolená je však laboratorní a experimentální výuka nejvýše pro 15 lidí, zkoušení za přítomnosti max. 10 lidí, individuální konzultace, klinická výuka a praxe. Předměty Praxe a stáže a Terénní projekt je proto možné absolvovat a je možné si je nyní registrovat a zapisovat - pokud si vyberete z nabídky Jobboxu (případně sami najdete a domluvíte) praxi, stáž či terénní projekt.

Praxe jsou samozřejmě možné jen tehdy, budou-li vás dané instituce ochotné přijmout. Vždy proto předem, prosím, s mentorem praxe z dané instituce konzultujte, zda vás na praxi mohou přijmout. Domluvte se také společně, zda pro vás budou mít variantu praxe i pro případ nutnosti přechodu do distanční podoby (může se například stát, že instituce, kde budete praxi vykonávat, budou uzavřeny pro veřejnost plošně atp.). Pokud k takové situaci dojde, vždy se společně pokusíme nějakou distanční variantu uzavření předmětů najít tak, abyste nezůstali s nesplněným předmětem. U terénních projektů, jejichž zadavatelem je KISK, se vždy spojte s kontaktní osobou a na podrobnostech realizace se domluvte individuálně.

Na praxích dodržujte zásady osobní hygieny, aktuálně platná plošná nařízení a řiďte se bezpečnostními a hygienickými pokyny mentora praxe ve vámi vybrané instituci. Dbejte ochrany svého zdraví i zdraví ostatních - a co nejbezpečněji načerpejte nové zkušenosti i dovednosti v této nesnadné a zamotané době.

Nezapomeňte, že studenti i zaměstnanci mají nařízeno bezodkladně oznámit pozitivní test na COVID-19 nebo karanténu. Osoby s příznaky virového infekčního onemocnění mají zakázán vstup do budov MU (dušnost, horečka, suchý kašel, náhlá ztráta chuti a čichu) a platí to i u praxí - pokud některé z příznaků pociťujete, na praxe nechoďte a spojte se s mentorem a garantem praxí!

Jinak platí staré známé postupy: najdete je na Jak postupovat s Terénním projektem a Jak postupovat s Praxí a stáží. Tento semestr prosím ještě více než obvykle myslete na nutnost vyplnit formulář o praxi odkazovaný v obou postupech - rychleji díky němu pak vyřešíme potíže, když vás na praxi nějaké potkají.


Více článků

Přehled všech článků

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info