Praxe v semestru podzim 2020

5. 10. 2020

Většina semestru podzim 2020 proběhne distančně a MU dodržuje nařízení Krajské hygienické stanice JMK. Povolená je však laboratorní a experimentální výuka nejvýše pro 15 lidí, zkoušení za přítomnosti max. 10 lidí, individuální konzultace, klinická výuka a praxe. Předměty Praxe a stáže a Terénní projekt je proto možné absolvovat a je možné si je nyní registrovat a zapisovat - pokud si vyberete z nabídky Jobboxu (případně sami najdete a domluvíte) praxi, stáž či terénní projekt.

Praxe jsou samozřejmě možné jen tehdy, budou-li vás dané instituce ochotné přijmout. Vždy proto předem, prosím, s mentorem praxe z dané instituce konzultujte, zda vás na praxi mohou přijmout. Domluvte se také společně, zda pro vás budou mít variantu praxe i pro případ nutnosti přechodu do distanční podoby (může se například stát, že instituce, kde budete praxi vykonávat, budou uzavřeny pro veřejnost plošně atp.). Pokud k takové situaci dojde, vždy se společně pokusíme nějakou distanční variantu uzavření předmětů najít tak, abyste nezůstali s nesplněným předmětem. U terénních projektů, jejichž zadavatelem je KISK, se vždy spojte s kontaktní osobou a na podrobnostech realizace se domluvte individuálně.

Na praxích dodržujte zásady osobní hygieny, aktuálně platná plošná nařízení a řiďte se bezpečnostními a hygienickými pokyny mentora praxe ve vámi vybrané instituci. Dbejte ochrany svého zdraví i zdraví ostatních - a co nejbezpečněji načerpejte nové zkušenosti i dovednosti v této nesnadné a zamotané době.

Nezapomeňte, že studenti i zaměstnanci mají nařízeno bezodkladně oznámit pozitivní test na COVID-19 nebo karanténu. Osoby s příznaky virového infekčního onemocnění mají zakázán vstup do budov MU (dušnost, horečka, suchý kašel, náhlá ztráta chuti a čichu) a platí to i u praxí - pokud některé z příznaků pociťujete, na praxe nechoďte a spojte se s mentorem a garantem praxí!

Jinak platí staré známé postupy: najdete je na Jak postupovat s Terénním projektem a Jak postupovat s Praxí a stáží. Tento semestr prosím ještě více než obvykle myslete na nutnost vyplnit formulář o praxi odkazovaný v obou postupech - rychleji díky němu pak vyřešíme potíže, když vás na praxi nějaké potkají.

Více článků

Přehled všech článků