Exkluzivní nabídka placené stáže

Placená stáž pro studenty s možností ubytování zdarma nabízí v Hodoníně firma Cosmotron. Hlavním produktem je původně knihovnický software Rapid Library a v současné době knihovnický software Advanced Rapid Library (ARL).

23. 12. 2019

Chceš získat zkušenosti v renomované společnosti?
Nabízíme PLACENOU STÁŽ PRO STUDENTY

Délka stáže: 3 týdny
Termín: kdykoliv dle dohody
Místo: Hodonín (s možností ubytování)

Možná témata stáže:

1. kvalita bibliografických dat veřejné knihovny
2. kvalita bibliografických dat akademické knihovny
3. datová analýza ve veřejné knihovně
4. datová analýza v akademické knihovně
5. návrh modelu veřejné knihovny z hlediska požadavků na informační systém
6. návrh modelu akademické knihovny z hlediska požadavků na informační systém
Téma stáže lze přizpůsobit i tématu bakalářky, pokud bude aplikovatelné ve firmě Cosmotron.

O firmě Cosmotron

Od svého počátku je naše společnost zaměřena na činnost knihoven. Začínali jsme tiskem čárových kódů a obalovou technikou, pokračovali vývojem informačního systému a postupně implementovali standardy. Hlavním produktem je původně knihovnický software Rapid Library a v současné době knihovnický software Advanced Rapid Library (ARL), který umožňuje automatizaci knihoven, muzejních, galerijních sbírek a archivů, případně jiných informačních center. Nabízený software implementujeme a dle dohody poskytujeme také jeho správu a pravidelnou aktualizaci.

Web firmy Cosmotron

Kontakt

Mgr. Jana Šubová
subova@cosmotron.cz
+420 518 326 522
+421 911 406 295

Garant ze strany KISKu

Garant předmětu Praxe a stáže 

Více článků

Přehled všech článků