logo Jobox
nabídka předmětů s praktickým dopadem pro studenty KISK FF MU Brno

Seznam institucí

Tento seznam je určen zejména studentům, aby si udělali představu, kam lze jít na praxi nebo kde je možné řešit terénní projekt. Neomezujte se při výběru pouze na uvedené instituce, ale hledejte i jiné stejného zaměření.

Knihovny

Další paměťové instituce

Školy a vzdělávací instituce

Státní správa

Firmy

opvk
Projekt vznikl pod záštitou Kabinetu informačních studií a knihovnictví FF MU v Brně.
Registrační číslo projektu ERNIE je CZ.1.07/2.4.00/31.0014.