logo Jobox
nabídka předmětů s praktickým dopadem pro studenty KISK FF MU Brno

Střípky z praxe

Na tomto místě budeme postupně zveřejňovat komentáře studentů k praxím a stážím. Cílem je pomoci studentům při rozhodování a výběru praxe. Své hodnocení mohou studenti zadávat prostřednictvím formuláře níže.

opvk
Projekt vznikl pod záštitou Kabinetu informačních studií a knihovnictví FF MU v Brně.
Registrační číslo projektu ERNIE je CZ.1.07/2.4.00/31.0014.