logo Jobox
nabídka předmětů s praktickým dopadem pro studenty KISK FF MU Brno
opvk
Projekt vznikl pod záštitou Kabinetu informačních studií a knihovnictví FF MU v Brně.
Registrační číslo projektu ERNIE je CZ.1.07/2.4.00/31.0014.