logo Jobox
nabídka předmětů s praktickým dopadem pro studenty KISK FF MU Brno

Kontakt

Instituce

Masarykova univerzita
Filozofická fakulta
Kabinet informačních studií a knihovnictví

Korespondenční adresa: Arna Nováka 1, 602 OO Brno
Sídlíme: Žerotínovo nám. 6, 602 00 Brno, 2. patro

Web: http://www.kisk.cz

Garant praxí

PhDr. Martin Krčál
email: krcal@phil.muni.cz
tel.: 723 842 910

zpět na úvod

opvk
Projekt vznikl pod záštitou Kabinetu informačních studií a knihovnictví FF MU v Brně.
Registrační číslo projektu ERNIE je CZ.1.07/2.4.00/31.0014.