logo Jobox
nabídka předmětů s praktickým dopadem pro studenty KISK FF MU Brno

Pro knihovny, firmy a instituce

Kabinet informačních studií a knihovnictví (KISK) je jedním z nejprogresivněji se rozvíjejících akademických pracovišť na Masarykově univerzitě. Bedlivě sleduje světové trendy v oboru informační vědy a také vývoj institucí, které se na tuto oblast vzdělávání zaměřují. Ve světě dominuje jasná tendence příklonu k tzv. iŠkolám (iSchools), které kladou důraz na vztah mezi informacemi, lidmi a technologiemi. Stejně tak se i KISK snaží vzdělávat lidi, kteří umí navrhovat a vytvářet inovativní informační produkty a služby, jež zefektivňují práci a zlepšují život jednotlivce, organizace a společnosti. Naším cílem je umožnit studentům profilovat se ve třech základních specializacích:

Během studia mají studenti KISK možnost rozvíjet své znalosti přímo praxí ve firmách, v knihovnách, neziskových a dalších organizacích. Uplatňují se na pozicích, které vyžadují např. tyto kompetence:

Ve spolupráci s firmami a jinými institucemi chceme inovovat stávající praxe a stáže s cílem rozšířit spolupráci s komerčním i nekomerčním sektorem a propojit výuku s výzkumnou a vývojovou činností. Naším záměrem je realizovat praxe a stáže ve firmách, výzkumných, vývojových a vzdělávacích institucích. Účelem praxí je mj. nabídnout studentům ke zpracování diplomových prací aktuální témata využitelná v praxi nebo zisk certifikátu vhodného pro kariérní růst. Praxe, které budou součástí zpracování diplomového tématu, budou realizovány formou stínování, výzkumu, analýzy či návrhu implementace. Účelem praxí je také nabídnout studentům již během studia kontakt s potenciálním zaměstnavatelem a umožnit zaměstnavateli formovat studenty pro danou specializaci či využít jejich poznatků z aktuálních výzkumů v praxi.

Jako instituce máte možnost

Pro bližší informace a zájemce o využití možnosti praxí/stáží ve vlastní firmě se na nás neváhejte obrátit:

Martin Krčál

email: krcal@phil.muni.cz

zpět na úvod

opvk
Projekt vznikl pod záštitou Kabinetu informačních studií a knihovnictví FF MU v Brně.
Registrační číslo projektu ERNIE je CZ.1.07/2.4.00/31.0014.