logo Jobox
nabídka předmětů s praktickým dopadem pro studenty KISK FF MU Brno

Co je JobBox

Díky škole získáváte řadu teoretických poznatků. Ale abyste věděli, jak to chodí v reálné firmě, knihovně a dalších institucích, měli byste na taková místa vyrazit a načerpat co nejvíce zkušeností praxí. Praxe vám umožní zvýšit uplatnitelnost na trhu práce, až se po nějaké budete porozhlížet, získáte cenné kontakty a poznáte řadu odborníků ve svém oboru. Jobbox slouží jako rozcestník předmětů, které by vám měly v prohloubení praktických dovedností pomoci. V rámci Praxí a stáží a Terénního projektu můžete pracovat na zajímavých pozicích ve firmách a jiných institucích. Díky Účasti na konferencích poznáte experty v nejrůznějších oblastech, dozvíte se o aktuálních trendech v oboru a budete mít možnost o tom publikovat články. Ve Výzkumném semináři uplatníte metodologické postupy na reálném výzkumu, na kterém se budete podílet. Jako magistři musíte během studia absolvovat minimálně jeden z nabízených předmětů v Jobboxu. KISK si klade za cíl podporovat studenty v přechodu ze školy do reálného života, proto vám na tomto místě budeme nabízet různé možnosti, jak v pracovní džungli po odchodu z vysokoškolských lavic uspět.

zpět na úvod

opvk
Projekt vznikl pod záštitou Kabinetu informačních studií a knihovnictví FF MU v Brně.
Registrační číslo projektu ERNIE je CZ.1.07/2.4.00/31.0014.