logo Jobox
nabídka předmětů s praktickým dopadem pro studenty KISK FF MU Brno

Jak nastavit kredity

Na tomto místě naleznete popis, jak si nastavit kredity u předmětu Praxe a stáže a Terénní projekt. Kredity lze nastavit až v období zápisu a ne v období registrace.

  1. Přihlaste se do ISu
  2. Zvolte správné období
  3. Klikněte na Student -> Registrace a zápis
  4. Vyberte položku Registrace a zápis
  5. Vyberte předmět Praxe a stáže nebo Terénní projekt, u něhož chcete nastavit kredity.
  6. Klikněte na změnit kredity u předmětu (viz obr. 1).
  7. Nastavte počet kreditů a klikněte na tlačítko Uložit změny (viz obr. 2)

Obr. 1 - Odkaz změnit kredity u předmětu

Obr. 2 - Nastavení změny kreditu

opvk
Projekt vznikl pod záštitou Kabinetu informačních studií a knihovnictví FF MU v Brně.
Registrační číslo projektu ERNIE je CZ.1.07/2.4.00/31.0014.