logo Jobox
nabídka předmětů s praktickým dopadem pro studenty KISK FF MU Brno

Úvod / Magistři / Výzkumný seminář / Výzkum fundraisingových příležitostí ve Zlínském kraji

Výzkum fundraisingových příležitostí ve Zlínském kraji

Nabízím účast na výzkumu v terénu, který se týká fundraisingových aktivit neziskovek a donorů ve Zlínském kraji. Cílem je popsat fundraisingové příležitosti v regionu. Výzkum probíhá jako podpora projektu, do něhož je zapojen mj. KISK a České centrum fundraisingu (ČCF). Výstup bude užitečný pro Educo — neziskovku, která poskytuje ranou péči (https://cs.wikipedia.org/wiki/Raná_péče).
 
Mám základní data o organizacích, která je potřeba zkontrolovat, projít a doplnit. Vedle toho budeme sbírat data o činnosti organizací a firemních dárců — kvalitativní i kvantitativní.
 
Pro představu o tom, jak může vypadat výsledek výzkumu, se můžete mrknout na sborník popisující fundraisingové kampaně od ČCF: http://fundraising.cz/v1/sbornik-kazuistik-11xfr/ V ideálním případě bychom mohli výstup prezentovat v obdobné formě.
 
Metody výzkumu
  • polostrukturovaný rozhovor
  • čištění, doplňování a kontrola dat
Harmonogram výzkumu
  • příprava do poloviny března
  • realizace do konce dubna
  • na základě zjištění je možné výzkum restrukturovat
Potřebná časová dotace
40 nebo 70 hodin (dle možností studenta)
 
Velikost výzkumného týmu
2–3 studenti
 
Garant výzkumu
Mgr. Jan Martinek
janmartinek@mail.muni.cz 
 

jiné nabídky předmětu | všechny předměty

opvk
Projekt vznikl pod záštitou Kabinetu informačních studií a knihovnictví FF MU v Brně.
Registrační číslo projektu ERNIE je CZ.1.07/2.4.00/31.0014.