logo Jobox
nabídka předmětů s praktickým dopadem pro studenty KISK FF MU Brno

Úvod / Magistři / Terénní projekt / Správa webu NASIV 2018

Správa webu NASIV 2018

Terénní projekt je zaměřen na aktualizaci obsahu webu NASIV 2018. V rámci stávajícího řešení je potřeba archivovat loňský ročník (přesun obsahu ročníku 2017 do nabídky archiv) a zpřístupňovat na webu materiály, které budou dodávány organizátory (KISK). Není tedy nutné texty psát, ale pouze vložit do systému (loni zpracováváno Jozefem Tkáčikem, který je domluvený pro případné konzultace). Terénní projekt také zahrnuje drobnou úpravu videí (vložení titulku, vystřižení definovaných pasáží) v rámci e-kurzu na webu. Výsledek by měl být totožný s loňským webem, na který se můžete podívat na http://nasiv.kisk.cz/. Nejde tedy o copywriting nebo tvorbu nového systému, ale technické zajištění stávajícího řešení v systému Wordpress. Zájemce o terénní projekt by měl mít alespoň vlastní zkušenost s HTML a zájem o redakční systém Wordpress
 

Garant ze strany KISKu:

PhDr. Pavla Kovářová, Ph.D. – kovarova@phil.muni.cz

Konzultace:
Mgr. Jozef Tkáčik –  jozeftkacik1@gmail.com

jiné nabídky předmětu | všechny předměty

opvk
Projekt vznikl pod záštitou Kabinetu informačních studií a knihovnictví FF MU v Brně.
Registrační číslo projektu ERNIE je CZ.1.07/2.4.00/31.0014.