logo Jobox
nabídka předmětů s praktickým dopadem pro studenty KISK FF MU Brno

Úvod / Magistři / Terénní projekt / KISK - Inovace online Kurzu projektového managementu - doporučeno pro: edTech

KISK - Inovace online Kurzu projektového managementu - doporučeno pro: edTech

Kurz projektového managementu na KISKu vyučuje Markéta Bočková. Online část kurzu je v ISu a několik let neprošla větší obměnou. Nyní je kurz k mání pro návrh a realizaci inovace někomu, kdo se chce tvorbu online kurzů naučit. Kromě samotných zkušeností získáte i důležitý prvek do portfolia, které vám může pomoci ke kýžené pracovní pozici.

 

Zadavatelem je Markéta Bočková, a návrh musí odpovídat jejím požadavkům, jako je udržitelnost, snadná editace a další.

Mentorkou je Hana Tulinská, která vám pomůže projít celým procesem od návrhu k vyhotovení.

 

Počet studentů:

Ideální je tým 2 - 3 studentů se zaměřením na edtech či design. Pokud vytvoříte tým, můžete si zároveň vyzkoušet role, učit se od sebe navzájem, sdílet tipy.

 

Počet hodin:

40 - 100 hodin.

 

Hlavní náplň:

Tvorba nového online kurzu. Vytyčené jsou požadavky, ale prostor pro kreativitu je veliký. Je na Vás, jestli kurz vytvoříte na webu, v Classroomu, nebo některém z LMS.

Orientační postup:


 

Kontaktní osoba:

Mgr. Hana Tulinská

Email / Yammer: hanatulinska@muni.cz

 

jiné nabídky předmětu | všechny předměty

opvk
Projekt vznikl pod záštitou Kabinetu informačních studií a knihovnictví FF MU v Brně.
Registrační číslo projektu ERNIE je CZ.1.07/2.4.00/31.0014.