logo Jobox
nabídka předmětů s praktickým dopadem pro studenty KISK FF MU Brno

Úvod / Magistři / Terénní projekt / Ústřední knihovna Filozofické fakulty - Datace starých tisků

Ústřední knihovna Filozofické fakulty - Datace starých tisků

Více o nás najdete na: http://knihovna.phil.muni.cz


Kromě klasického fondu disponuje naše knihovna i starými tisky. Rádi bychom provedli analýzu tohoto fondu. Protože u starších svazků je mnohdy těžké přímo z obsahu zjistit alespoň přibližné datum vydání, je zapotřebí prohledávat katalogy jiných knihoven, abychom určili přesnější dataci.

Zájemce o tuto práci dostane seznam tisků s neurčenou datací a bude se vročení snažit dohledat v dalších zdrojích.

 

Hledáme, někoho, kdo:

Nabízíme:


Počet studentů: 1
Zajímá vás více?Pište na:
mbockova@phil.muni.cz

 

 

Garant ze strany KISKu:

PhDr. Martin Krčál, DiS.

krcal@phil.muni.cz

 

Garant ze strany Ústřední knihovny

Mgr. Hana Metyšová

metysova@phil.muni.cz

 

 

 

jiné nabídky předmětu | všechny předměty

opvk
Projekt vznikl pod záštitou Kabinetu informačních studií a knihovnictví FF MU v Brně.
Registrační číslo projektu ERNIE je CZ.1.07/2.4.00/31.0014.