logo Jobox
nabídka předmětů s praktickým dopadem pro studenty KISK FF MU Brno

Úvod / Magistři / Terénní projekt / MZK - analýza stavu a obsahu datových CD a DVD nosičů ve fondu knihovny

MZK - analýza stavu a obsahu datových CD a DVD nosičů ve fondu knihovny

Oddělení správy digitálních dokumentů MZK nabízí v rámci terénního projektu provedení analýzy stavu a obsahu datových CD a DVD nosičů. Ve fondu knihovny se nachází velké množství datových CD a DVD a vzhledem ke stáří některých z nich je třeba začít zvažovat ochranu jejich obsahu ať už migrací na nové nosiče, emulací, nebo jiným řešení.

Co vás čeká?
- průzkum fondu (kolik vlastně má MZK CD a DVD ve svém fondu)
- ověření fyzického stavu nosičů na vybraném vzorku (čitelnost média, poškrábání povrchu)
- průzkum obsahu nosičů (v jakých formátech jsou uložená data, ochrana proti kopírování)
- rešerše, jak tento problém řeší další knihovny - ať už české, nebo zahraniční
- spolupráce na návrhu řešení problému

Co z toho budete mít? Kredity jsou fajn věc, ale zkušenosti z praxe jsou cennější!
- seznámíte se s chodem Oddělení správy digitálních dokumentů a Oddělení digitalizace MZK a s fondem úložných médií
- vyzkoušíte si práci jak s fyzickými médii, tak i s nástroji pro analýzu obsahu a formátů
- poodhrnete roušku kolem tajemné oblasti digital preservation (česky "digitální archivace")
- budete se velkou měrou podílet na práci, na které bude MZK stavět v dalších letech (tj. něco opravdu vytvoříte a zůstane to po vás do budoucna)

Předpokládaný rozsah: 40 - 70 hodin
Část projektu je možné zpracovávat z domova (vyhledávání a tvorba rešerše), práce s CD/DVD pak proběhne v MZK během běžné pracovní doby (8:00 - 16:00).

Kontaktní osoba:
Zdeněk Hruška - hruska@mzk.cz

 

Garant ze strany KISKu

Martin Krčál - krcal@phil.muni.cz

 

 

jiné nabídky předmětu | všechny předměty

opvk
Projekt vznikl pod záštitou Kabinetu informačních studií a knihovnictví FF MU v Brně.
Registrační číslo projektu ERNIE je CZ.1.07/2.4.00/31.0014.