logo Jobox
nabídka předmětů s praktickým dopadem pro studenty KISK FF MU Brno

Úvod / Magistři / Terénní projekt / Národní muzeum - Průzkum zvukových dokumentů v muzeích ČR

Národní muzeum - Průzkum zvukových dokumentů v muzeích ČR

Základní informace

počet studentů: max. 4

délka stáže: min. 80 hodin

časový průběh: dle dohody s Filipem Šírem

 

náš tip: Vhodné pro zaměření Informační a datový management

 

Popis projektu:

Praxe je zaměřena na pokračování v průzkumu zvukových dokumentů ve fondech paměťových institucí. V daném semestru půjde o průzkum fondů muzeí, která se nachází na území České republiky.

Problematika je úzce spojena s projektem Virtuální národní fonotéka. Podrobné informace o předcházejících pracích naleznete na projekt.narodnifonoteka.cz.

Student dostane na starost vybraný kraj/e v ČR a bude muset připravit podklady pro následné oslovení institucí elektronickým dotazníkem. Výsledky zpracuje, vyhodnotí a předá vedoucímu. Student využije metodiky Metodika průzkumu fondů paměťových institucí se zaměřením na zvukové dokumenty pro databázi Virtuální národní fonotéky. Cílem je dokončit zmapování institucí, resp. muzeí, sesbírat co nejvíce využitelných informací a pokusit se danou instituci získat pro spolupráci. Student si prakticky vyzkouší metodologii průzkumu, dostane se do interakce s potenciálními přispěvateli dat a v neposlední řadě získá cenné zkušenosti v praktickém projektu.

Kraje: možnost rozdělení dle krajů

 

Časová dotace je nastavena na minimálně 80 hodin. Počet studentů je omezen na čtyři. Praxe by probíhala pod vedením Filipa Šíra a koordinátora průzkumů. Studenti budou moci vše průběžně konzultovat.

 

Kontaktní osoba v instituci:

Filip Šír

email: filip_sir@nm.cz

 

jiné nabídky předmětu | všechny předměty

opvk
Projekt vznikl pod záštitou Kabinetu informačních studií a knihovnictví FF MU v Brně.
Registrační číslo projektu ERNIE je CZ.1.07/2.4.00/31.0014.