logo Jobox
nabídka předmětů s praktickým dopadem pro studenty KISK FF MU Brno

Úvod / Magistři / Terénní projekt / TIC Brno - Vytvoření metody na počítání návštěvníků akcí, kde je nikdo nepočítá (a ani se to často nedá…)

TIC Brno - Vytvoření metody na počítání návštěvníků akcí, kde je nikdo nepočítá (a ani se to často nedá…)

Návštěvnost akcí je velmi důležitá znalost. Je potřeba pro mediální výstupy, vyžadují ji zřizovatelé institucí a grantové komise, je dobrá pro srovnávání mezi ročníky, kdy empirická zkušenost je ošidná a paměť selhává. V současné době je nejčastější metodou „kvalifikovaný odhad“, který je jen eufemismem pro „cucání si čísel z prstu“. Příkladem akcí, kterých se to týká, jsou Brněnská muzejní noc, Brněnské vánoce na Náměstí Svobody či Meeting Brno. Tedy události, kde je často volný vstup, fungují v otevřených prostorech a mohou se skládat z celé řady různě komponovaných akcí (koncert, výstava, přednášky, pouť, akce na náměstí). Návštěvníků přitom mohou být řádově stovky i tisíce lidí. Výstupem by měla být věrohodná metoda, či alespoň cesta k ní (může se jednat o dost složitý úkol), o kterou věříme, že bude zájem i mimo Turistické informační centrum města Brna.

Kontakt:

kina@ticbrno.cz

Garant ze strany KISKu:
PhDr. Martin Krčál, DiS.
krcal@phil.muni.cz 

jiné nabídky předmětu | všechny předměty

opvk
Projekt vznikl pod záštitou Kabinetu informačních studií a knihovnictví FF MU v Brně.
Registrační číslo projektu ERNIE je CZ.1.07/2.4.00/31.0014.