logo Jobox
nabídka předmětů s praktickým dopadem pro studenty KISK FF MU Brno

Úvod / Magistři / Terénní projekt / Citace.com - testování systému

Citace.com - testování systému

Popis instituce: Citace.com, s.r.o. jsou lídrem na trhu citačních manažerů v ČR. Nabízejí různé nástroje pro jednodušší tvorbu citací a realizují různé vzdělávací aktivity na problematiku citování a plagiátorství. 
 
Počet studentů na praxi: 2-3
 
Počet hodin: 100
 
Co nabízíme: možnost samostatné práce, rozvržení prací dle vlastních časových dispozic
 
Možná náplň práce (lze si vybrat jen jednu):
 
Koho hledáme
Kontakt

Kontakt na KISKu

jiné nabídky předmětu | všechny předměty

opvk
Projekt vznikl pod záštitou Kabinetu informačních studií a knihovnictví FF MU v Brně.
Registrační číslo projektu ERNIE je CZ.1.07/2.4.00/31.0014.