logo Jobox
nabídka předmětů s praktickým dopadem pro studenty KISK FF MU Brno

Úvod / Magistři / Terénní projekt / Citační analýza středoškolských prací

Citační analýza středoškolských prací

Popis projektu

Smyslem pilotního projektu provést citační analýzu středoškolských prací na škole dle vlastního výběru (lze i doporučit). Cílem je zjistit, kolik zdrojů studenti využívají, jaké jsou nejčastější druhy dokumentů, jež využívají, nejčastěji citovaní autoři apod. Sekundárním cílem je definovat kvalitu středoškolských prací na vybrané škole. Projekt lze vztáhnout také na regionální kola i celostátní soutež SOČ. 

Počet studentů: 1-3
Počet kreditů: 5 (100 hodin práce), časovou dotaci lze i upravit dle potřeb studenta

Projekt lze prodloužit i na daší semestr. Téma může být použito také pro diplomovou práci.

Kontakt

Martin Krčál
e-mail: krcal@phil.muni.cz

jiné nabídky předmětu | všechny předměty

opvk
Projekt vznikl pod záštitou Kabinetu informačních studií a knihovnictví FF MU v Brně.
Registrační číslo projektu ERNIE je CZ.1.07/2.4.00/31.0014.