logo Jobox
nabídka předmětů s praktickým dopadem pro studenty KISK FF MU Brno

Úvod / Magistři / Terénní projekt / Tvorba databáze výukových mobilních aplikací s připraveným obsahem

Tvorba databáze výukových mobilních aplikací s připraveným obsahem

Zaměření: Tvorba informačního (redakčního) systému dostupného na webu (vyukoveaplikace.knihovna.cz) pro vyhledávání výukových aplikací, jejichž popis byl připraven v projektu INTERES. Systém by měl umožňovat vkládání obsahu uživateli (ideálně vkládání nových aplikací, doporučení nových tagů, minimálně vkládání komentářů k již zpracovaným).
 
Popis instituce: V rámci projektu INTERES, který byl ukončen 17. 9. 2015, vznikly rešerše a prezentace doporučených výukových aplikací, především k jednotlivým předmětům na základních a středních školách, ale také průřezových aplikací (např. Dropbox). Výsledkem jsou e-learningové kurzy, které obsahují seznamy anotovaných aplikací. Aby se k nim učitel dostal, musí se do kurzu zapsat, navíc vyhledávače obsah kurzů neindexují. Pro lepší zpřístupnění i vyhledávání aplikací by měla vzniknout jejich databáze na způsob http://nastroje.knihovna.cz/. Proti tomuto webu je ale nutný jemnější fasetové vyhledávání, ale není potřebný tak podrobný popis.
 
 
Počet studentů: max. 2
 
Délka stáže: 40 - 100 hodin
 
Hlavní náplň práce:
 
Pro technické řešení je možné konzultovat s PhDr. Martinem Krčálem.
 
Kontaktní osoba v instituci
PhDr. Pavla Kovářová, Ph.D.
e-mail: kovarova@phil.muni.cz

jiné nabídky předmětu | všechny předměty

opvk
Projekt vznikl pod záštitou Kabinetu informačních studií a knihovnictví FF MU v Brně.
Registrační číslo projektu ERNIE je CZ.1.07/2.4.00/31.0014.