logo Jobox
nabídka předmětů s praktickým dopadem pro studenty KISK FF MU Brno

Úvod / Magistři / Terénní projekt / Tvorba materiálů pro e-learning (Ústřední knihovna VUT v Brně)

Tvorba materiálů pro e-learning (Ústřední knihovna VUT v Brně)

Zaměření:

Tvorba vizuálních a audiovizuálních materiálů do e-learningového kurzu informační gramotnosti

Webové stránky:

www.vutbr.cz/knihovny/

Popis instituce:

Ústřední knihovna Vysokého učení technického v Brně sídlí na Antonínské 1 v budově Rektorátu VUT. Knihovna koordinuje fakultní a areálové knihovny VUT a zajišťuje jejich metodické vedení. V současné době se podílí také na kurzu informační gramotnosti, na kterém byste se mohli v rámci TP podílet.

Dvěma zájemcům nabízíme možnost s námi spolupracovat.

počet studentů: max. 2
délka stáže: 40 - 100 hodin
časový průběh: dle dohody se zástupci VUT

Hlavní náplň práce:

Konkrétní scénář k videu i komixu by studenti vytvářeli ve spolupráci s námi (tzn. byl by prostor pro jejich vlastní nápady, ale zároveň by jim bylo dáno obecné zadání a požadavky). Předpokladem jsou zkušenosti práce s fotkou a videem (práce s nástroji na jejich tvorbu a úpravu).

Kontaktní osoba v instituci

Mgr. Hana Janečková
tel. +420 54114 5141
email: janeckova@lib.vutbr.cz

 

Garant ze strany KISKu:
PhDr. Martin Krčál, DiS.
krcal@phil.muni.cz

jiné nabídky předmětu | všechny předměty

opvk
Projekt vznikl pod záštitou Kabinetu informačních studií a knihovnictví FF MU v Brně.
Registrační číslo projektu ERNIE je CZ.1.07/2.4.00/31.0014.