logo Jobox
nabídka předmětů s praktickým dopadem pro studenty KISK FF MU Brno

Úvod / Magistři / Terénní projekt / Testování funkčnosti Centrálního portálu knihoven pro MZK

Testování funkčnosti Centrálního portálu knihoven pro MZK

Popis:

Moravská zemská knihovna v Brně hledá 3-4 studenty na terénní projekt do týmu realizujícího vývoj prototypu Centrálního portálu knihoven. Práce bude spočívat převážně v testování funčknosti jednotlivých prvků portálu. Nabízeme příjemné prostředí mladého kolektivu. Možnost osobně se podílet na vývoji portálu.

Požadujeme:

Kontaktní osoba:

Mgr. Petra Žabičková

Petra.Zabickova@mzk.cz

 

Garant ze strany KISKu:
PhDr. Martin Krčál, DiS.
krcal@phil.muni.cz

jiné nabídky předmětu | všechny předměty

opvk
Projekt vznikl pod záštitou Kabinetu informačních studií a knihovnictví FF MU v Brně.
Registrační číslo projektu ERNIE je CZ.1.07/2.4.00/31.0014.