logo Jobox
nabídka předmětů s praktickým dopadem pro studenty KISK FF MU Brno

Úvod / Magistři / Praxe a stáže / Knihovna Národního archivu

Knihovna Národního archivu

Knihovna Národního archivu představuje se svým půlmilionem svazků největší archivní knihovnu v České republice. Své služby poskytuje především zaměstnancům archivu, ale navštívit ji může také široká veřejnost. Knihovní fond tvoří v největší míře dokumenty z oborů archivnictví, dějin správy a práva, historie a pomocných věd historických. Součástí knihovny jsou i historické fondy, nejvýznamnějšími jsou Maltézská knihovna a Knihovna pražské piaristické koleje.

V rámci stáže student získá ucelenou představu o procesech nezbytně nutných pro fungování knihovny s odborným fondem. Výslednou podobu stáže (docházení do práce, pracovní činnost) lze individuálně upravit podle preferencí a potřeb studenta.

Student zkusí například:

 

Pro přijetí nejsou vyžadovány žádné specifické nároky. Předpokládá se vstupní znalost z oblasti informačních studií a knihovnictví.

 

Shrnutí:

Počet studentů: 1-2

Délka stáže: 100 hodin

Docházka: dle dohody

 

Kontakt:

Mgr. Eva Uzlová

eva.uzlova@nacr.cz

http://www.nacr.cz/knihovna/

 

 

jiné nabídky předmětu | všechny předměty

opvk
Projekt vznikl pod záštitou Kabinetu informačních studií a knihovnictví FF MU v Brně.
Registrační číslo projektu ERNIE je CZ.1.07/2.4.00/31.0014.