logo Jobox
nabídka předmětů s praktickým dopadem pro studenty KISK FF MU Brno

Úvod / Magistři / Praxe a stáže / Národní knihovna ČR - stáže v Oddělení archivace webu (Webarchiv)

Národní knihovna ČR - stáže v Oddělení archivace webu (Webarchiv)

www.webarchiv.cz

www.facebook.com/webarchivcz

www.nkp.cz

 

Popis instituce

Národní knihovna ČR je centrální knihovnou České republiky. Vykonává funkci koordinační, metodickou (podílí se na vzdělávání knihovníků a odborníků v praxi; pořádá exkurze) a výzkumnou (dohlíží na dodržování anglo-amerických katalogizačních pravidel, jejich vývoj, na knihovnické automatizované systémy). Její knižní fond je univerzální, uchovává i speciální sbírky a konzervační fond. Zpřístupňuje více než 7 milionů dokumentů s ročním přírůstkem 70 tisíc titulů. V současnosti knihovna sídlí v historické jezuitské koleji Klementina a v nové budově centrálního depozitáře v Hostivaři. Úkolem oddělení archivace webu je shromažďovat a archivovat bohemikální webové zdroje.

Ve Webarchivu řešíme problematiku archivace národního webu, tedy bohemikálních webových stránek. Provádíme kompletní archivaci, automatický sběr celého českého webu (url adresy na doméně .cz), dále výběrovou archivaci zdrojů s kulturní, historickou či výzkumnou hodnotou napříč tématy (specifická kritéria, metodologie) a tvoříme tematické kolekce, které se věnují důležitým událostem a tématům rezonujícím v prostoru internetu (například volby, olympijské hry, uprchlická krize, významná výročí), pracujeme také na kolekcích sdružující internetová periodika nebo zdroje vystavené pod licencí Creative Commons.

Probereme s vámi veškerou pracovní náplň kurátora webového archivu. Zjistíte, že se nejedná jen o procházení webových stránek, ale o komplexnější workflow. Kromě výběru a hodnocení zdrojů je součástí kurátorské činnosti komunikace s vydavateli webových stránek, uzavírání smluv nebo třeba vytváření katalogizačních záznamů.

 

Náplň práce

Je možné se věnovat všem oblastem, nebo vybrat pouze jednu. V případě archivace sociálních sítí jsou třeba jisté znalosti a dovednosti.

●     Quality assurance

○     Hlavním úkolem bude procházení a kontrola kvality webových zdrojů z obsahového i technického hlediska.

●     Tematické kolekce

○     Náplní práce bude navrhování webových zdrojů do kolekcí, zaměřených na různá témata (v zásobě několik témat máme, např. kraje ČR, univerzitní/vysokoškolské kolekce, ale vlastní invenci a kreativitě meze klást nebudeme).

●     Archivace sociálních sítí

○     Technické znalosti a dovednosti budou základním předpokladem pro zvládnutí tohoto úkolu. Budete archivovat některé Twitterové účty a Facebookové profily.

○     speciální požadavky - technická zdatnost, znalost XML a práce s API, orientace v archivaci sociálních sítí

 

Počet studentů

1 - 4

 

Délka stáže

40/70/100 hodin

3/4/5/ kreditů

 

Průběh stáže

Dle domluvy, v termínu od 17. července 2017

Praha, CD Hostivař, Sodomkova 2, s možností homeoffice

 

Zajímá vás více? Pište na:

monika.holoubkova@nkp.cz

 

Sledujte nás na Facebooku:

www.facebook.com/webarchivcz

 

Garant ze strany KISKu:

PhDr. Martin Krčál, DiS.

krcal@phil.muni.cz

 

jiné nabídky předmětu | všechny předměty

opvk
Projekt vznikl pod záštitou Kabinetu informačních studií a knihovnictví FF MU v Brně.
Registrační číslo projektu ERNIE je CZ.1.07/2.4.00/31.0014.