logo Jobox
nabídka předmětů s praktickým dopadem pro studenty KISK FF MU Brno

Úvod / Magistři / Praxe a stáže / Národní filmový archiv - 1435mm / Nákladové nádraží Žižkov

Národní filmový archiv - 1435mm / Nákladové nádraží Žižkov

Hlavní výhodou stáže v NFA je seznámení se s chodem významné paměťové instituce – filmového archivu, který se řadí mezi deset nejstarších a největších na světě. Všechny stáže v NFA mohou při obapolné spokojenosti vyústit v další spolupráci. Parametry jako začátek a konec stáže, počet hodin týdně nebo míra fyzické přítomnosti v NFA, jsou vždy k diskuzi a záleží i na potřebách a možnostech zúčastněných stážistů. Po domluvě lze některé z nabízených stáží i kombinovat. Volný vstup do archivního kina Ponrepo je samozřejmostí.
 
1435mm / Nákladové nádraží Žižkov
 
Datum:
červen - září 2017
 
Náplň:
Uzávěrka:
průběžně
 
Zvláštní požadavek:
možnost pracovat do pozdních hodin (promítání končí okolo 24:00)
 
Kontakt:
veronika.boksteflova@nfa.cz
 
Garant ze strany KISKu:
PhDr. Martin Krčál, DiS. 
email: krcal@phil.muni.cz
 
 
 

jiné nabídky předmětu | všechny předměty

opvk
Projekt vznikl pod záštitou Kabinetu informačních studií a knihovnictví FF MU v Brně.
Registrační číslo projektu ERNIE je CZ.1.07/2.4.00/31.0014.