logo Jobox
nabídka předmětů s praktickým dopadem pro studenty KISK FF MU Brno

Úvod / Magistři / Praxe a stáže / Městské muzeum Bechyně - katalogizace

Městské muzeum Bechyně - katalogizace

 

webové stránky:
http://www.kulturnidum.cz/klient-451/kino-140/stranka-4044
 
Popis instituce:
Městské muzeum Bechyně je typické menší vlastivědné muzeum se zaměřením na keramickou a hrnčířskou tradici v regionu. Po dlouhé době rekonstrukce bylo znovuotevřeno v roce 2006. Muzejní knihovna je teprve postupně uváděna v život. Dosud nebyla nikdy automatizována. Až v roce 2016 jsme přešli na on line katalog Tritius. Nyní obsahuje oficiálně 530 inventárních čísel, ovšem minimálně 1000 položek čeká na zpracování a převedení do tohoto katalogu. Knihovna obsahuje odbornou literaturu především z uměleckých oborů a oborů příbuzných s běžnou praxí muzea, dále vlastníme staré tisky (od 17. stol. - 1850), periodika 18/19. stol., beletrii, noty, mapy a jiné. Pro nezpracování množství položek a malou propagaci není zatím zájem ze strany badatelů.
 
počet studentů: neomezeno
 
délka stáže: dle domluvy (časových možností studenta/-ky)
 
časový průběh: dle vzájemné dohody
 
Specializace: Katalogizace
- Práce v programu Tritius, běžná katalogizace dle aktuálních pravidel (jde o stahování již zkatalogizovaných knih, ale též o ukládání dosud nekatalogizovaných), jsme schopni zprostředkovat školení u mateřské firmy. 
- Manuální práce v depozitu muzejní knihovny
- Tvorba přehlednějšího sytému v místnosti muzejní knihovny.
 
Kontakt
Mgr. Jana Janáčková
774 911 067
muzeum@kulturnidum.cz
 
Garant ze strany KISKu
PhDr. Martin Krčál, DiS.
krcal@phil.muni.cz
 
 
 

jiné nabídky předmětu | všechny předměty

opvk
Projekt vznikl pod záštitou Kabinetu informačních studií a knihovnictví FF MU v Brně.
Registrační číslo projektu ERNIE je CZ.1.07/2.4.00/31.0014.