logo Jobox
nabídka předmětů s praktickým dopadem pro studenty KISK FF MU Brno

Úvod / Magistři / Praxe a stáže / Úřad Regionální rady Jihovýchod – archivace dokumentů

Úřad Regionální rady Jihovýchod – archivace dokumentů

Popis instituce:

Úřad Regionální rady Jihovýchod zabezpečuje řízení Regionálního operačního programu Jihovýchod, v rámci kterého bylo v Jihomoravském kraji a Kraji Vysočina rozděleno z Evropského fondu regionálního rozvoje téměř 19 miliard Kč dotací. Úřad byl v lednu 2013 oceněn zlatým oceněním Investors in People (IIP). Ocenění dosvědčuje výjimečnou schopnost organizace strategicky řídit svoji činnost, naplňovat své cíle a efektivně vést, rozvíjet a motivovat své zaměstnance. Ocenění uděluje mezinárodní společnost Investors in People se sídlem ve Velké Británii a na zlatou medaili se v České republice podařilo dosáhnout RR Jihovýchod teprve jako druhé organizaci.

Náplň praxe:

Studenti budou mít možnost vyzkoušet si pod vedením zkušených pracovníků praktický postup přípravy dokumentů a spisů do spisovny úřadu dle Spisového a skartačního plánu a přípravu spisů pro archivaci Moravským zemským archivem, nebo případnou skartaci v souladu se zákonem o archivnictví a spisové službě. Studenti tak získají znalosti a dovednosti s praktickou aplikací zákona o archivnictví a spisové službě a vnitřních postupů úřadu při práci s dokumenty, včetně elektronických dokumentů, a obsluhování elektronické spisové služby.

Počet studentů:        4

Délka stáže:              min. 100 hodin

Kontaktní osoba:

Mgr. Bc. Petra Kocúrová

e-mail: kocurova@jihovychod.cz

mobil: 603 154 259

 

Garant ze strany KISKu:
PhDr. Martin Krčál, DiS.
krcal@phil.muni.cz

jiné nabídky předmětu | všechny předměty

opvk
Projekt vznikl pod záštitou Kabinetu informačních studií a knihovnictví FF MU v Brně.
Registrační číslo projektu ERNIE je CZ.1.07/2.4.00/31.0014.