logo Jobox
nabídka předmětů s praktickým dopadem pro studenty KISK FF MU Brno

Úvod / Bakaláři / Terénní projekt / Konektivisticky orientovaný kurz sebeurčeného učení ve ScioŠkole

Konektivisticky orientovaný kurz sebeurčeného učení ve ScioŠkole

Zajímáš se o EdTech, inovativní vzdělávání a chceš zažít něco nového?

V brněnské ScioŠkole budeme rozjíždět dvouměsíční (konektivisticky orientované) kurzy pro žáky druhého stupně, jejichž cílem bude podpořit digitální kompetence žáků, jejich schopnost sebeučení, on-line spolupráce a dát základy jejich osobnímu vzdělávacímu prostředí (PLE). Žáci by s absolvováním tohoto kurzu měli vnímat, že digitální technologie mohou sloužit jako nástroj pro zábavné sebeučení.

Kurzy budou rozdělené na běhy (po 6 žácích) a probíhat v hybridní formě – (4x) prezenčně a (4x)
on-line. Na prezenčních setkáních si budeme určovat cíle, později i sdílet a prezentovat řešení. Při jejich plnění budeme žákům pomáhat a poskytovat jim mentoring – motivovat je, radit jim a jako digitální kurátoři budeme dávat tipy na vhodné zdroje či nástroje (které žákům zkusíme nějak předpřipravit, nastavit atp.) Záleží na oblasti zájmu žáka a dané situaci.

Co Ti nabízím:

Budeš mi pomáhat při realizaci kurzů – můžeme si žáky rozdělit nebo pracovat společně. Můžeš se angažovat při prezenční části nebo spíše v té on-line. Pokud si troufneš, můžeš mít i svůj vlastní běh se svými žáky. Vše je o tom, jak si to spolu nastavíme. Stejně jako budeme pomáhat žákům, budeme si pomáhat spolu – přemýšlet o vývoji kurzu, reagovat na dynamické změny atp.

Jaké by měly být tvoje předpoklady:

Nemusíš být EdTechový specialista – důležité je pochopit smysl kurzu a hlavně mít zájem na sobě pracovat a zkoušet si nové nástroje. Bude taky potřeba respektovat oblast zájmu žáků a vnímat je jako své rovnocenné parťáky. ☺ A když si budete se žáky rozumět a ztotožníš se se školou, je tu i vyhlídka na flexibilní a dlouhodobou brigádu. ☺

Hodiny a kredity:

I zde je vše o domluvě. Zkus napsat, co umíš a v čem se budeš dobře cítit – stanovíme náplň i rozsah činností a od toho vyvodíme počet možných kreditů.

David Kudrna

kudrnadavid@seznam.cz

www.jsemdavid.cz

https://brno.scioskola.cz/

 

jiné nabídky předmětu | všechny předměty

opvk
Projekt vznikl pod záštitou Kabinetu informačních studií a knihovnictví FF MU v Brně.
Registrační číslo projektu ERNIE je CZ.1.07/2.4.00/31.0014.