logo Jobox
nabídka předmětů s praktickým dopadem pro studenty KISK FF MU Brno

Úvod / Bakaláři / Terénní projekt / CSIRT MU - Copywriting

CSIRT MU - Copywriting

V rámci činnosti CSIRT vzniká řada projektů s různým tematickým zaměřením spojeným s IT. Tyto projekty jsou (spolu)financovány z veřejných prostředků, proto je nutné o nich informovat veřejnost. Současně ale produkty z nich vzniklé mohou pomoci nejen své primární cílové skupině, ale i dalším odborníkům zaměřeným na stejné téma, členům univerzitní obce nebo i veřejnosti v závislosti na obsahové náplni konkrétního projektu.

I když pracovníci na projektech vytváří obsah webových stránek, jsou odborníky zejména na své téma, což může snižovat atraktivitu a pochopení uvedených informací. Výsledkem terénního projektu by mělo být na základě podkladů a ve spolupráci s pracovníky konkrétního projektu vytvořit v pozici copywritera texty pro připravený web. Copywriter tedy bude mít k dispozici kontaktní osobu, která mu dodá potřebné informace. Od studenta se očekává samostatnost, kreativní a formálně správná tvorba textu, základní dovednosti práce s redakčním systémem pro tvorbu webových stránek.

Vzhledem k velkému množství projektů je možné po první konzultaci na CSIRT domluvit se na zpracování textů pro projekt dle potřeb pracoviště, ale z přizpůsobením zájmu studenta. Stejně tak je možné domluvit se na časové náročnosti (40 – 100 hodin za semestr).

 

Kontaktní osoby:

Mgr. Ing. Jakub Čegan – cegan@mail.muni.cz

Mgr. Martin Horák (absolvent KISK, nyní zaměstnanec CSIRT-MU) 400492@mail.muni.cz

 

Garant ze strany KISKu:

PhDr. Pavla Kovářová, Ph.D. – kovarova@phil.muni.cz

 

jiné nabídky předmětu | všechny předměty

opvk
Projekt vznikl pod záštitou Kabinetu informačních studií a knihovnictví FF MU v Brně.
Registrační číslo projektu ERNIE je CZ.1.07/2.4.00/31.0014.