logo Jobox
nabídka předmětů s praktickým dopadem pro studenty KISK FF MU Brno

Úvod / Bakaláři / Terénní projekt / MZK - Uživatelské testování vybraných sekcí na webu MZK

MZK - Uživatelské testování vybraných sekcí na webu MZK

Realizace uživatelského testování s vybranými respondenty se zástupci všech cílových skupin. Na základě tohoto testování zpracovat vyhodnocení zjištěných nedostatků.

Chyby budou rozděleny dle priority do tří skupin.

 Na základě vyhodnocení nedostatků připravit návrh dalšího postupu a časové odhady na návrh změn.

 

Kontaktní osoby:

Ing. Petr Žabička – petr.zabicka@mzk.cz

PhDr. Iva Zadražilová – iva.zadrazilova@mzk.cz

Mgr. Michal Škop – michal.skop@mzk.cz

 

Garant ze strany KISKu:

PhDr. Martin Krčál, DiS. - krcal@phil.muni.cz

 

jiné nabídky předmětu | všechny předměty

opvk
Projekt vznikl pod záštitou Kabinetu informačních studií a knihovnictví FF MU v Brně.
Registrační číslo projektu ERNIE je CZ.1.07/2.4.00/31.0014.