logo Jobox
nabídka předmětů s praktickým dopadem pro studenty KISK FF MU Brno

Úvod / Bakaláři / Terénní projekt / MZK- Uživatelské testovaní portálu Knihovny.cz

MZK- Uživatelské testovaní portálu Knihovny.cz

Ověření validnosti person

Persony byly vytvořeny v analýze od společnosti Direct People v roce 2015, tj. rok před začátkem fungování portálu. Nyní je nutné ověřit, zdali jsou tyto persony stále validní a případně vytvořit nové profily typických zástupců cílové skupiny uživatelů (portál Knihovny.cz je určen pro všechny, kteří navštěvují knihovny, hledají zdroje a čtou). Na základě upravených person může být spuštěno uživatelské testování portálu. Analýzu do DP dostanou studenti k dispozici.

Uživatelské testování portálu Knihovny.cz

Identifikace problémových konkrétních míst portálu, která brání uživatelům v následné činnosti. Špatně pochopitelný text (moc odborný), místa, která uživatele iritují. Je potřeba najít způsob, jak sblížit uživatele s uživatelským rozhraním. Zaměřit se i na pokročilé vyhledávání.

Zkusit využít kognitivní laboratoře Hume LAB a metodu Eye Tracking, která by umožnila identifikovat problémová místa (nebo nejprve navrhnout metodiku pro testování).

Využití Google Analytics

Navrhnout, co by měla GA v případě portálu Knihovny.cz měřit. Jaké informace jsou pro jeho tvůrce důležité v přizpůsobení obsahu uživatelům. Vydefinovat, co lze považovat za konverzi a navrhnout postup měření.

(Body a)-c) budou probíhat pod supervizí Proof&Reason a studentům bude poskytována průběžná zpětná vazba)

 

Kontaktní osoby:

Ing. Petr Žabička – petr.zabicka@mzk.cz

PhDr. Iva Zadražilová – iva.zadrazilova@mzk.cz

Mgr. Michal Škop – michal.skop@mzk.cz

 

Garant ze strany KISKu:

PhDr. Martin Krčál, DiS. - krcal@phil.muni.cz

 

 

 

jiné nabídky předmětu | všechny předměty

opvk
Projekt vznikl pod záštitou Kabinetu informačních studií a knihovnictví FF MU v Brně.
Registrační číslo projektu ERNIE je CZ.1.07/2.4.00/31.0014.