logo Jobox
nabídka předmětů s praktickým dopadem pro studenty KISK FF MU Brno

Úvod / Bakaláři / Terénní projekt / MZK - Tvorba inspiračních seznamů pro portál Knihovny.cz

MZK - Tvorba inspiračních seznamů pro portál Knihovny.cz

viz https://www.knihovny.cz/Search/Inspiration

V současné chvíli existují následující předem vybrané seznamy (každý z nich obsahuje cca 100-200 publikací):

Tipy na další seznamy:

Seznamy budou umístěny v rámci portálu vždy v období, které je časově aktuální. Před dalším zveřejněním proběhne aktualizace seznamů (zajistí MZK).

Další inspirace jsou generovány automaticky na základě kompletních konspektových kategorií (pole 072) a na portále jsou v inspiraci pod označením Obor. Z těchto oborových seznamů potřebujeme vybrat to nejzajímavější.

Možná spolupráce v oblasti informačního kurátorství:

Výsledkem činnosti by tedy měly být seznamy dokumentů v rozsahu 100-200 publikací na určité téma. Podmínkou je, že publikace musí mít záznam na Knihovny.cz, měla by mít naskenovanou obálku (pokud to typ dokumentu umožňuje).

Kontaktní osoby:

Ing. Petr Žabička – petr.zabicka@mzk.cz

PhDr. Iva Zadražilová – iva.zadrazilova@mzk.cz

Mgr. Michal Škop – michal.skop@mzk.cz

 

Garant ze strany KISKu:
 
PhDr. Martin Krčál, DiS. - krcal@phil.muni.cz
 
 

jiné nabídky předmětu | všechny předměty

opvk
Projekt vznikl pod záštitou Kabinetu informačních studií a knihovnictví FF MU v Brně.
Registrační číslo projektu ERNIE je CZ.1.07/2.4.00/31.0014.