logo Jobox
nabídka předmětů s praktickým dopadem pro studenty KISK FF MU Brno

Úvod / Bakaláři / Terénní projekt / Tip! Tvorba a správa znalostních prostředí projektu Dny informačního vzdělávání na MU

Tip! Tvorba a správa znalostních prostředí projektu Dny informačního vzdělávání na MU

Popis terénního projektu:

Terénní projekt je navázán na grant z Fondu rozvoje Masarykovy univerzity. Obsahem terénního projektu je tvorba a správa online znalostního prostředíwebu Dnů informačního vzdělávání – a také provazba se sociálními sítěmi – především Facebookem – stránka na FB a události budou řešeny  jako informační platforma Dnů informačního vzdělávání na MU.

Znalostní prostředí bude fungovat především v době před grantovou akcí Dny informačního vzdělávání, v průběhu akce a krátce po jejím skončení. Reálná doba terénního projektu je tedy únor, březen a cca polovina dubna.

Činnost studentů v terénním projektu bude spočívat v postavení jednoduchého webu a FB stránky a plnění těchto platforem obsahem souvisejícím s akcí – tvorba událostí a pozvánek na sítích, které budou souviset s akcí Dny informačního vzdělávání, PR směrem do univerzity i ven.

 

Počet studentů: 2-3

Rozsah kreditů: podle množství a náročnosti práce:

Časový průběh: dle dohody s garantkou projektu – především únor, březen a část dubna 2017

 

Kontaktní osoba a garantka projektu Dny informačního vzdělávání:

Mgr. Pavlína Mazáčová, Ph.D. – pmazacov@phil.muni.cz

 

Odpovědná osoba na KISKu:

PhDr. Martin Krčál

e-mail: krcal@phil.muni.cz

jiné nabídky předmětu | všechny předměty

opvk
Projekt vznikl pod záštitou Kabinetu informačních studií a knihovnictví FF MU v Brně.
Registrační číslo projektu ERNIE je CZ.1.07/2.4.00/31.0014.