logo Jobox
nabídka předmětů s praktickým dopadem pro studenty KISK FF MU Brno

Úvod / Bakaláři / Terénní projekt / Komplexní řešení správy online vzdělávacích materiálů pro žáky na školním úložišti s informační a vzdělávací podporou pro pedagogy (ZŠ Slavkov u Brna)

Komplexní řešení správy online vzdělávacích materiálů pro žáky na školním úložišti s informační a vzdělávací podporou pro pedagogy (ZŠ Slavkov u Brna)

Zaměření:

Kontakt na školu: http://www.zskomslavkov.cz/

Popis instituce: Základní škola sídlí ve městě Slavkov u Brna v okrese Vyškov. Patří do kategorie větších městských škol, je dobře vybavena technologiemi (také dotykovými) pro uplatnění moderních edukačních prvků ve výuce. Vedení školy vyvíjí permanentní snahu  sledovat trendy v nabídce vzdělávacích materiálů pro žáky, v poslední době se zaměřuje na materiály online. Vzhledem k rostoucímu množství online edukačních materiálů a jejich nesystematickému uložení na školním úložišti by vedení školy velmi uvítalo, kdyby se auditu a správě online materiálů pro žáky jeden (až tři) šikovný student ISK po část školního roku soustavně věnoval, provedl jejich revizi, materiály uspořádal podle stanovených a akceptovaných kritérií a v organizaci materiálů na úložišti a v práci s úložištěm proškolil zaměstnance školy. Vedení školy nabízí studentům ISK jedinečnou příležitost vstoupit do reálného prostředí vzdělávací instituce a získat zkušenosti v oblasti vzdělávacích technologií. Je možné přetavit aktivitu do podoby tématu vlastní diplomové práce.

Počet studentů: max. 3

Délka stáže: 40 - 100 hodin

Časový průběh: dle dohody s ředitelem Základní školy Slavkov u Brna

Hlavní náplň práce – správa úložiště:

 

Hlavní náplň práce – web:

 

Kontaktní osoba v instituci:

Mgr. Vladimír Soukop – ředitel školy
e-mail: reditel@zskomslavkov.cz
tel.: 515 534 910


Kontaktní osoba na KISK FF MU:

Mgr. Pavlína Mazáčová, Ph.D.
e-mail: pmazacov@phil.muni.cz

jiné nabídky předmětu | všechny předměty

opvk
Projekt vznikl pod záštitou Kabinetu informačních studií a knihovnictví FF MU v Brně.
Registrační číslo projektu ERNIE je CZ.1.07/2.4.00/31.0014.