logo Jobox
nabídka předmětů s praktickým dopadem pro studenty KISK FF MU Brno

Úvod / Bakaláři / Terénní projekt / Tvorba webových stránek v redakčním systému (Taneční konzervatoř v Brně)

Tvorba webových stránek v redakčním systému (Taneční konzervatoř v Brně)

Zaměření: Návrh a tvorba webových stránek pro Taneční konzervatoř v Brně ve zvoleném redakčním systému pro prezentaci školy s možností aktualizace všemi zaměstnanci školy.

Webové stránky://www.tkbrno.cz/

Popis instituce: Taneční konzervatoř v Brně sídlí na okraji Brna (Nejedlého 6, Brno – Lesná) a studují v ní žáci od 11 let.  Stále se snižuje počet přijímaných žáků (dáno zájmem i požadavky školy). V současnosti je správa webu čistě na koordinátorovi ICT, což mu omezuje kapacitu na jiné aktivity a zpomaluje sdílení informací od jiných pracovníků (např. vkládání aktuálního jídelníčku). Škola cítí potřebu změny této situace, má zájem se prezentovat lépe, ale nemá kapacitu na teoretickou přípravu a nové nasazení komunikačního kanálu. Proto mají zájem o spolupráci se studenty ISK pro návrh a nasazení webových stránek na redakčním systému.

Počet studentů: max. 3

Délka stáže: 40 - 100 hodin

Časový průběh: dle dohody se zástupcem TK

Hlavní náplň práce:

Škola nabízí konzultace a volnou ruku v obsahu prezentace, pokud nepřekročí hodnoty školy. K dispozici pro konzultace (nebo případné zprostředkování komunikace) je Pavla Kovářová, která se orientuje v prostředí školy a také s ní spolupracuje.
 
Kontaktní osoba v instituci:
Ing. Martin Havlíček
e-mail: havlicek.konz@centrum.cz
 
Kontaktní osoba na KISK FF MU:
PhDr. Pavla Kovářová, Ph.D.
e-mail: kovarova@phil.muni.cz

jiné nabídky předmětu | všechny předměty

opvk
Projekt vznikl pod záštitou Kabinetu informačních studií a knihovnictví FF MU v Brně.
Registrační číslo projektu ERNIE je CZ.1.07/2.4.00/31.0014.