logo Jobox
nabídka předmětů s praktickým dopadem pro studenty KISK FF MU Brno

Úvod / Bakaláři / Terénní projekt / Tvorba facebookové stránky a komunikační strategie (Taneční konzervatoř v Brně)

Tvorba facebookové stránky a komunikační strategie (Taneční konzervatoř v Brně)

Zaměření: Tvorba oficiální facebookové stránky pro Taneční konzervatoř ve spolupráci s koordinátorem ICT v této škole, příprava komunikační strategie pro správu této stránky pracovníky školy.

Webové stránky: http://www.tkbrno.cz/
 
Popis instituce: Taneční konzervatoř v Brně sídlí na okraji Brna (Nejedlého 6, Brno – Lesná) a studují v ní žáci od 11 let. Stále se snižuje počet přijímaných žáků (dáno zájmem i požadavky školy). Ne zcela vhodná je současná prezentace školy na Facebooku, která je sdělována komunitou, ne oficiálními kanály. Škola cítí potřebu změny této situace, má zájem se prezentovat lépe, ale nemá kapacitu na teoretickou přípravu a nové nasazení komunikačního kanálu. Proto mají zájem o spolupráci se studenty ISK pro zavedení oficiální facebookové prezentace školy.
 
 
Počet studentů: max. 2
 
Délka stáže: 40 - 100 hodin
 
Časový průběh: dle dohody se zástupcem TK
 
Hlavní náplň práce:
 
Škola nabízí konzultace a volnou ruku v obsahu prezentace, pokud nepřekročí hodnoty školy. K dispozici pro konzultace (nebo případné zprostředkování komunikace) je Pavla Kovářová, která se orientuje v prostředí školy a také s ní spolupracuje.
 
Kontaktní osoba v instituci
Ing. Martin Havlíček
e-mail: havlicek.konz@centrum.cz
 
Kontaktní osoba na KISK FF MU
PhDr. Pavla Kovářová, Ph.D.
e-mail: kovarova@phil.muni.cz
 

jiné nabídky předmětu | všechny předměty

opvk
Projekt vznikl pod záštitou Kabinetu informačních studií a knihovnictví FF MU v Brně.
Registrační číslo projektu ERNIE je CZ.1.07/2.4.00/31.0014.