logo Jobox
nabídka předmětů s praktickým dopadem pro studenty KISK FF MU Brno

Úvod / Bakaláři / Praxe a stáže / Specialista na komunikaci a vzdělávání

Specialista na komunikaci a vzdělávání

Chceme spolupracovat se studenty KISK. Mohou nám totiž pomoci v tom, jak se
lépe zaměřovat na naše uživatele. Uvědomujeme si, že právě oni jsou nejslabším
prvkem i v sebelépe zabezpečeném systému.
 

Tým se zvučným jménem a aktuální téma

Jsme CSIRT-MU, bezpečnostním tým Masarykovy univerzity. Už osm let děláme
kyberbezpečnost a jsme v tom skutečně dobří. V naší činnosti spojujeme expertní
teoretické znalosti a zkušenosti z praxe. Více o nás najdeš na csirt.muni.cz.

Stáž s hmatatelnými výsledky

V rámci své pracovní náplně budeš aktivně zapojen/a do komunikace k uživatelům MU
a budeš se podílet na designování vzdělávací služby pro uživatele, jejímž jádrem
bude MOOC kurz. Stáž se vztahuje ke všem profilacím magisterského studia na KISK.

Předpoklady pro stáž

Nehledáme IT specialistu, ani odborníka na informační bezpečnost. Stáž je z velké
části o komunikaci, jejímž smyslem je pozitivně ovlivňovat uživatele. Nutným
předpokladem jsou odpovídající schopnosti pro vedení takové komunikace. Dále je
výhodou znalost základních principů designového myšlení a projektového řízení.
Preferujeme 100 hodinovou variantu stáže.

Potřebné informace

Kontaktujte Martina Horáka na horak@ics.muni.cz.
Kontakt za KISK: Pavla Kovářová

jiné nabídky předmětu | všechny předměty

opvk
Projekt vznikl pod záštitou Kabinetu informačních studií a knihovnictví FF MU v Brně.
Registrační číslo projektu ERNIE je CZ.1.07/2.4.00/31.0014.