logo Jobox
nabídka předmětů s praktickým dopadem pro studenty KISK FF MU Brno

Úvod / Bakaláři / Praxe a stáže / Regionální knihovna v Karviné

Regionální knihovna v Karviné

Popis organizace:

Regionální knihovna v Karviné plní úkoly pověřené knihovny v Moravskoslezském kraji v rámci regionálních činností, je knihovnou moderní, perspektivní a přispívá k vybudování
vzdělávacího, komunitního a kreativního centra ve městě Karviná. Knihovna zpřístupňuje informační fondy (knihy, periodika, elektronické dokumenty a databáze) bez jakéhokoliv
omezení ve smyslu jazykovém, etnickém, politickém, náboženském, ekonomickém, kulturním, vzdělanostním, profesním či věkovém. Knihovna pořádá kulturní, vzdělávací a
osvětové akce pro nejširší veřejnost (autorská setkání, besedy, soutěže, knihovnické a informační lekce, odborné konference, výstavní činnost, hudební programy, promítání filmů
aj.). Regionální knihovna Karviná je také zřizovatelem Filmového klubu, jehož dramaturgie je zaměřena na nekomerční, po umělecké stránce kvalitní filmy, které nemají možnost objevit se v běžných kinech. Knihovna nabízí speciální služby pro zrakově postižené a nevidomé občany.
Součástí knihovny je také Městské informační centrum. Každoročně knihovna pořádá Knižní jarmark, jenž se odehrává v centru města Karviné na historickém náměstí.
Pro dospělé čtenáře knihovna organizuje a zajišťuje lekce PC a kurzy Trénování paměti, pořádá kulturní a vzdělávací akce. Pro dětské čtenáře pořádá soutěže, vědomostní kvízy a kreativní dílničky.
 
Součástí knihovny je také Středisko polské literatury, které se soustředí na práci s početnou polskou národnostní menšinou v Karviné a okolí. Významná je také slovenská národnostní menšina nacházející se v Karviné a fond slovenské literatury, který knihovna nabízí. Speciální pozornost je věnována občanům romského etnika, zejména dětem, které jsou vedeny k četbě a využívání informačních technologií. U knihovny funguje také Dobrovolnické centrum, kde mají lidé možnost získat informace o potřebě dobrovolnictví v organizacích působících ve městě Karviné, ale také v zahraničí.

Možnosti praxe:

1. Katalogizace
Praktikant se u nás seznámí s chodem katalogizace, od akvizice, jmenného a věcného zpracování v automatizovaném knihovnickém systému DAWINCI po
expedici do půjčoven a obsluhovaných knihoven, včetně tvorby výměnného fondu.
2. Výpůjční proces
Praktikant se seznámí s AKS DAWINCIM výpůjčním protokolem a dostane se do přímého kontaktu s uživateli, naučí se uspokojovat jejich informační potřeby. Dozví
se, že výpůjční proces není jen o půjčení knihy, ale o sociálním kontaktu se čtenářem.
3. Organizace kulturních a vzdělávacích akcí
Praktikant si může vyzkoušet organizaci kulturních a vzdělávacích akcí – besedy pro děti, kreativní dílny, autorská setkání, lekce na PC a trénování paměti, výstavy,
koncerty, filmová představení. Součástí této praxe je také PR a marketing – propagace akcí na sociálních sítích, webových stránkách, tvorba letáků. Praktikant
může vyzkoušet také své nápady, pro které hledá v knihovně uplatnění.
 
Počet studentů: 1-2
Rozsah praxe: 40 – 100 hodin
 

Kontakt

Martina Deutschová
martina.deutschova@rkka.cz

Kontakt na KISK

Martin Krčál
krcal@phil.muni.cz

jiné nabídky předmětu | všechny předměty

opvk
Projekt vznikl pod záštitou Kabinetu informačních studií a knihovnictví FF MU v Brně.
Registrační číslo projektu ERNIE je CZ.1.07/2.4.00/31.0014.